Hybro-Viltharv

Mycket omfattande viltskador medför att stora delar av grödan måste sås om, vilket kräver kraftig bearbetning av marken. Grästuvor och sorkhögar behöver jämnas ut eller sönderdelas.

Hybro-Viltharv kombinerar gräsharvens förmåga att jämna ut t ex djurspillning och sorkhögar med långfingerharvens förmåga att rycka isär grästuvor mm.

Hybro Viltharv kan även utrustas med en påkopplad vält för maximal packning och nedtryckning av stenar.

Hybro- Viltharvens tunga matta och de kraftiga långfingerharvspinnarna, med justerbar angreppsvinkel,  skapar en ny såbädd.

För mer information se länk Hybro-Viltharv