Vad händer i halmen?

Halm består till stor del av lignin och cellulosa som är svårt att smälta. Vid tillsättning av ammoniak sker en reaktion med vattnet i halmen. Denna reaktion gör att cellväggarna luckras upp i strået vilket medför att djuret lättare kan smälta cellulosan och den tillgängliga energimängden i halmen ökar.

Ammoniaken främjar även en ökning av råproteinhalten i halmen. Generellt ökar energin till cirka 9 MJ/kg ts och smältbart råprotein till 60-70gram / kg ts.

Mer information finns i rapport nr 136 och nr 137 från SLU, Institutionen för husdjurens utfordring och vård.

Rapport 136

Rapport 137